Vu vơ

Santa Clara 26/08/2022

10 năm trước, mình đặt chân đến Mỹ lần đầu tiên, vô ăn đồ Tàu ở Panda Express bốc trúng cái fortune cookie có mảnh giấy in dòng chữ “You… Continue Reading

Share this: