Bỉ, Châu Âu

Good day, bad day, pretty summer – Leuven 2013

Rồi nhớ một mùa hè ở Leuven. Với xe đạp, bánh tart dâu và những hoa lá không tên.