Albums

Journey to Ottawa 2019

Dọn máy bắt gặp thư mục này. Ảnh chụp vội trên đường bằng điện thoại Nokia Lumina 520 yếu xìu mờ ảo. Không đầy đủ lắm nhưng xem ra cũng… Continue Reading

Share this: