Vu vơ

Khi mẹ viết blog

Trước khi Thỏ thơm đến, thỉnh thoảng đôi lần tôi đã nghĩ về việc có một cô con gái. Rằng mình sẽ dạy cô ấy cái này cái kia. Gì… Continue Reading

Share this: