Vu vơ

Giấc mơ

Rồi cũng đến lúc trường lớp phải kết thúc. Những ngày cuối năm, mọi người đến trường để tụ tập chơi bời là chính. Nàng lặng lẽ quan sát. Anh… Continue Reading

Share this: