Miomie

Tản mạn vu vơ

USA, Vẽ

LG 31/12/23

Ngày cuối cùng của năm, vẽ vẽ tô tô một chút đỡ ghiền.

Thiệt tình, chỗ ở nhiều khi còn dễ chọn hơn mắt kính.

Hello 2024.

Happy new year!

Share this:

1 Comment

  1. LG 31/12/23 – Miomie

    January 1, 2024 at 6:27 am

    […] LG 31/12/23 […]

Leave a Reply