Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

LG 31/12/23

Ngày cuối cùng của năm, vẽ vẽ tô tô một chút đỡ ghiền.

Thiệt tình, chỗ ở nhiều khi còn dễ chọn hơn mắt kính.

Hello 2024.

Happy new year!

Share this:

1 Comment

Leave a Reply