Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

Thanh xuân vườn trường trong mơ

Giấc mơ lần này có một b.ước.tiến mới. Thay vì tự trấn an bản thân bằng câu thần chú “chỉ có thể là mơ”, mình đã dõng dạc tuyên bố với chúng bạn: “Tới tuổi này chuyện bài tập còn nghĩa lý gì nữa. Thể nào cũng có một trong số các cậu giải được hết 30 câu, tớ chỉ việc chép lại là xong.”

Share this: