Vu vơ

141021 – I’m back!

Vậy là, tôi đã trở lại rồi đây, sau 8 tháng tạm ngưng viết và 3 tháng blog đóng cửa do quên béng hạn thanh toán tiền host (><). Lần… Continue Reading

Share this: