Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Art school

Comic assignment | The worlds (1)

Đây là đề bài tôi nhận được:

« The worlds – Em đang sống ở đâu và tôi đang sống ở đâu ? Mọi câu chuyện đều cần hình ảnh, vì vậy tôi vẽ cho mình bức hình của em. Nhưng chúng ta thực sự biết những gì về nhau ? Thế giới của em ảnh hưởng đến thế giới của tôi như thế nào? Và ngược lại? Còn thế giới mà chúng ta dựng nên từ cái nhìn chung ? »

Từ chủ đề trên, sáng tác một truyện tranh ngắn, từ 1 đến 4 trang, khổ giấy A4 hoặc A3.

Tôi đã vẽ 2 trang khổ A3, bằng bút lông:

untitled_panorama1untitled_panorama2

Tôi sẽ còn vẽ tiếp 2 trang nữa. Không biết có bạn nào đủ kiên nhẫn theo dõi hết 2 trang truyện không lời này của tôi. Nếu có, theo bạn thì có gì trong chiếc hòm châu báu mà cậu bé đang mơ ?

1 Comment

  1. Bà Tám

    January 7, 2017 at 12:48 pm

    Cô chờ xem tiếp truyện của cháu nhé. Cậu bé trong truyện thật là mơ mộng.

Leave a Reply