Châu Âu, Ý

Venezia của Casanova

Tôi nhớ mình đã từng áy náy thế nào vì quyết định cúp cua ba ngày để đi Ý. Lúc ấy năm học ở Bruxelles mới bắt đầu được một… Continue Reading