Illustration, Illustration

Illustration | Chân dung người nổi tiếng

Một trang sách tôi đang minh hoạ. Nội dung nói về những người nổi tiếng sống theo phong cách tối giản minimalism : ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, tổng thống Barack… Continue Reading