Nhạc, Tản mạn vu vơ, Xem - Nghe - Đọc

Con chim ấy đã bay đi rồi

Sài Gòn là một cái bể cá. Tôi đã luôn có cảm giác như vậy. Có lúc sục sôi, có lúc (hiếm hoi) lặng lờ yên ả. Dù là ở… Continue Reading