Sách của Mi

Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn (trích)

Bởi vì Pohan là một kỹ sư tin học 26 tuổi, lịch thiệp nhã nhặn, tiếng Anh lưu loát, lại đẹp trai nên tôi đã hỏi: “Mày có bồ chứ?”… Continue Reading