Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Miomie sketch - summer time in Leuven
Illustration, Sketchbook

Illustration | Dành cho mùa hè

Vẽ tiếp một sketch cũ. Con đường nhỏ bên hông nhà thờ – Xe kéo đi chợ – Hình nộm trang trí hàng rào của một gia đình nọ – Mấy con vịt thơ thẩn bên bờ kênh. Những mảnh ghép của mùa hè Leuven.

Leave a Reply