Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Sketchbook

Lolita

“Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul.”

– Vladimir Nabokov –

Thực ra bức này tôi không vẽ Lolita. Nhân vật của tôi là một cô gái đã trưởng thành rồi.

 

Lolita3

1 Comment

Leave a Reply