Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Sketchbook

Kho báu tàu Marie-Galante

Nhân lúc đọc truyện Kho báu tàu Marie-Galante của Agathe Leballeur.
Hè 2015.

img027a

img026a

Leave a Reply