Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Illustration, Illustration

Inktober 2019 – Day 12

 

12 Dragon

Siêu thị Delhaize Leuven

 

1 Comment

  1. nguyenhueporteetroite

    January 6, 2020 at 9:54 pm

    Bức vẽ này làm cô nhớ có lần làm biếng đi ăn tối nên tạt vào chợ này mua poulet rôti về khách sạn ăn với bánh mì. Đó là lần duy nhất cô vào Delhaize ở Bxl.

Leave a Reply