Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Illustration

Illustration | Em hiền như ma soeur

1. XUÂN - Sâm Cầm - Mi Nguyễn

Tranh: Miomie

 

Tháng giêng xanh như một đôi mắt nhỏ

Em biết không, ta gieo một hạt mầm

Ta đã đợi xuân về từ thuở đó

Suốt những mùa, em có chút bâng khuâng.

Xuân – Thơ Sâm Cầm

 

Leave a Reply