Sách của Mi

Truyện ngắn | Sách cũ ngõ xưa

Truyện ngắn của tôi đã đăng trên Tuyển tập Áo Trắng số tháng 5.2016, chủ đề “Thiên đường tuổi thơ”, minh họa của Kim Duẩn. Vì đọc lại thấy sến… Continue Reading