Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Browsing Category: Art school

Art school, Tản mạn vu vơ

Tháng Năm của một vài năm

Hồi ở trường, thầy cô lúc nào cũng gào lên “Bỏ hết mấy cái kiểu thương mại đó đi. Bỏ hết mấy thứ vẫn thấy nhan nhản khắp các bảo tàng lẫn postcard kia đi. Hãy vẽ những thứ chỉ duy nhất mình anh chị có thể vẽ ra.” => Thắc mắc (trong lòng): Nếu không thương mại thì illustrator biết sống sao nhỉ? Nếu những thứ chỉ có mình mới vẽ được lại không bán được?