Bỉ, Châu Âu

Bruxelles 22/03/2016

Sáng nay có giờ Văn chương nhưng bà giáo bận đưa sinh viên năm ba đi Thượng Hải giao lưu với đồng môn Trung Hoa huyền thoại nên lớp được… Continue Reading