Châu Âu, Đức

Trong lòng tháp nhà thờ Köln

Nhà thờ chính tòa Köln(*) có hai ngọn tháp chuông cao 157m. Du khách có thể trèo lên 509 bậc đá xoắn ốc trong lòng tháp nam để ngắm nhìn… Continue Reading